زیبای تنها | محمود طلوعی | معرفی و نقد کتاب

خبر کوتاه بود: ثریا اسفندیاری ملکه سابق ایران درگذشت. او را در آپارتمانش در پاریس مرده یافتند. او در چند سال اخیر کاملا تنها و منزوی بود و جز چند تن از دوستان نزدیکش با کسی معاشرت نمیکرد. ثریا هنگام مرگ 69 سال داشت. این کتاب شرح زندگی ملکه ثریا، همسر محمدرضا شاه پهلوی میباشد.

منبع: http://www.forum.98ia.com

/ 0 نظر / 25 بازدید