روز هفتم ماه شعبان (5 خرداد)

شیخ به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در روز هفتم ماه شعبان متولّد شده است اگرچه خلاف مشهور است، چنانچه در ماه رجب مذکور شد، امّا بر وفق این روایت اگر روزه و زیارت آن حضرت و سایر اعمال خیر را در این روز به عمل آورند مناسب است.

منبع: زاد المعاد، علاّمه محمد باقر مجلسى

التماس دعا

/ 0 نظر / 4 بازدید