شب سیزدهم ماه رمضان (9 تیر)

آغاز شبهاى بیض[یعنى شبهاى روشن و تابناک که عبارتند از شبهاى سیزدهم،چهاردهم و پانزدهم ماه]است‏ و در آن سه عمل مستحب است:اوّل:غسل کردن دوم:چهار رکعت نماز بخواند،در هر رکعت یک بار سوره«حمد» و بیست‏وپنج بار سوره توحید سوم:دو رکعت نماز،که در اعمال شب سیزدهم رجب و شعبان بیان شد،در هر رکعت پس از سوره«حمد»سوره‏هاى«یس»و «تبارک الّذى بیده الملک» و «قل هو اللّه احد» را بخواند.

منبع: کلیات مفاتیح الجنان، حاج شیخ عباس قمی (ره)

التماس دعا

/ 0 نظر / 33 بازدید