کوچه هفت پیچ

قول ویل دورانت «ملکه علوم»راهیچ فرزندی مددکارتر و وفادارتر از تاریخ نیست که تار و پود حیات فلسفه را تاریخ به هم می بافد. کتاب سرشار از حوادث و حکایات تاریخی است که با قلم شیوا و شیرین استاد در 8 فصل به نامهای سیاست اهل ، و اهل سیاست - نامه ای از پاریس شخصیت های تاریخی در مثنوی-کلیات شمس برزکوه- امام جمعه کرمان جاذبه سیاسی قاهره و صفای لری روایت شده است . تاریخ و شخصیتهای تاریخی در نگاه بزرگانی همچون مولانا و فردوسی به گونه ای بدیع در این مقالات مورد بررسی قرار گرفته اند.

منبع: http://hadis.aqlibrary.org

/ 0 نظر / 12 بازدید