سنگ هفت قلم

قلم بسیار توانا، صراحت و اطلاعات بالا نکاتی بسیار ارزنده هستند که همه در مرحوم استاد باستانی پاریزی وجود داشتند. این کتاب هم متاسفانه مطالب مشترک زیادی با کتاب های دیگه ی ایشون داشت.

/ 1 نظر / 63 بازدید