شب سیزدهم ماه شعبان (10 خرداد)

آگاه باش که در هر یک از ماههاى رجب و شعبان و رمضان،در شب سیزدهم مستحب است دو رکعت نماز بگذارند به این صورت که در هر رکعت پس از سوره«حمد»سوره‏هاى«یس»و«تبارک»و «قل هو اللّه احد» بخوانند،

منبع: کلیات مفاتیح الجنان، حاج شیخ عباس قمی (ره)

التماس دعا

/ 0 نظر / 14 بازدید