روز پنجم ماه شعبان (3 خرداد)

شیخ طوسى روایتى نقل کرده است که حضرت امام حسین علیه السّلام در روز پنجم این ماه متولّد شده است اگر احتیاطا این روز را علاوه بر روز سوم روزه بدارند و اعمال را در این روز نیز به عمل آورند، خصوصا زیارت بهتر است.

منبع: زاد المعاد، علاّمه محمد باقر مجلسى

التماس دعا

/ 0 نظر / 15 بازدید