دولت آبادی، شاهکارهای نثر کلاسیک فارسی را کتاب کرد

محمود دولت آبادی گزیده ای از شاهکارهای نثر کلاسیک فارسی را در قالب یک کتاب منتشر می کند که در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد.
    این کتاب که «تا سر زلف عروسان سخن» نام دارد حاصل سال ها تدقیق و بازخوانی نویسنده «کلیدر» و «روزگار سپری شده مردم سالخورده» در ادبیات کلاسیک ایران است. دولت آبادی در مقدمه ای این انتخاب را «به گزین نثر فارسی» نامیده و درباره انتخاب های خود توضیح داده است. «از سر زلف عروسان سخن» شامل قطعه هایی از متون نثر کلاسیک فارسی عمدتاً بین قرن چهارم تا دوازدهم هجری شمسی است. دولت آبادی در این کتاب تکه هایی از آثاری مانند «تاریخ بلعمی»، «تاریخ طبری»، «نوروزنامه»، «تاریخ بیهقی»، «سیاست نامه»، «گلستان سعدی»، «هزارویک شب» و... را کنار هم آورده است؛ متونی که در سال های نویسندگی اش بیش از همه با آنها حشرونشر داشته است. این کتاب سیصدصفحه ای را نشر چشمه در روزهای نمایشگاه کتاب عرضه خواهد کرد. «تا سر زلف عروسان سخن» نخستین گزیده دولت آبادی از متون کلاسیک ایران به شمار می رود.

منبع: http://www.magiran.com

/ 0 نظر / 39 بازدید