داستان سر و ته یک کرباس نوشته محمد علی جمالزاده داستانی طولانی و زیبا می باشد که به بیان سرنوشت کودکی های نویسنده می پردازد.

منبع: http://novelstory.parsiblog.com