در چنین روزى در سال دویست‏ویک،مردم با امام رضا علیه السّلام بیعت کردند،سیّد روایت کرده:که براى‏ شکرانه این نعمت در این روز دو رکعت نماز بجا آرند،در هر رکعت پس از«حمد»بیست‏وپنج مرتبه سوره«توحید»بخوانند.

منبع: کلیات مفاتیح الجنان، حاج شیخ عباس قمی (ره)

التماس دعا