این کتاب هم مثل دیگر آثار مرحوم استاد باستانی پاریزی خوب بود ولی بخش های زیادی از اون را در کتاب های دیگه ی ایشون خونده بودم.