نویسنده: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
ناشر: دانش
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 433
اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1346

مروری بر کتاب
مجموعه مقالات تاریخی و ادبی

 

سنگلاخ، خطاطی زبردست و سنگ تراشی کاردان بود که از تبریز به اسلامبول رفت و سنگی عظیم از مرمر سپید تراشید،
قصدش این بود که سلطان عثمانی با یکی از ثروتمندان آن دیار،


این سنگ عظیم را که با روایتی اغراق آمیز به هشت متر طول آن را بالغ دانسته اند برای نهادن برسر قبر حضرت رسول(ص) خریداری کند و به مدینه حمل نماید.

منبع: http://www.iketab.com