به نقل از پیامبر اکرم-صلّى اللّه علیه و آله و سلّم-آمده است: «هرکس در شب دوم ماه شعبان ۵٠ رکعت نماز-در هر رکعت «فاتحة الکتاب» و سوره‌ى «قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» و دو سوره‌ى «معوذتین» -بخواند، خداوند متعال به فرشتگان گرامى که اعمال انسان‌ها را مى‌نویسند دستور مى‌دهد تا سال آینده گناهان بنده‌ام را ننویسید و نیز خداوند متعال بخشى از عبادت اهل آسمان و زمین را براى او قرار مى‌دهد. سوگند به خدایى که به حق مرا به پیامبرى برانگیخت، جز افراد بدبخت یا منافق یا گناه‌کار از شب‌خیزى در این شب خوددارى نمى‌کند.» و در ادامه‌ى حدیث فضایل بسیارى را براى آن ذکر کرده است.

منبع: اقبال الاعمال، سید ابن طاووس قدس سره


التماس دعا