«جعفر بن محمد دوریستى» در کتاب خود به نقل از امام رضا-علیه السّلام-آورده است که فرمود: «هرکس روز بیست و نهم رجب را روزه بدارد، روزه‌ى این روز کفاره‌ى ١٠٠ سال گناه خواهد بود.»

منبع: اقبال الاعمال، سید ابن طاووس قدس سره

التماس دعا