در برخى کتاب‌هاى دربردارنده‌ى هدایاى والا براى اهل علم و عمل، به نقل از پیامبر اکرم-صلّى اللّه علیه و آله و سلّم-آمده است: «هرکس در شب بیست و نهم رجب ١٢ رکعت نماز-در هر رکعت «فاتحة الکتاب»١ بار و سوره‌ى «سبّح اسم»١٠ بار و سوره‌ى «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَةِ اَلْقَدْرِ» ١٠ بار-بخواند و پس از آنکه نماز را به پایان برد ١٠٠ بار بر پیامبر-صلّى اللّه علیه و آله و سلّم-صلوات بفرستد و ١٠٠ بار به درگاه خدا استغفار کند، خداوند سبحان پاداش عبادت فرشتگان را براى او مى‌نویسد.» مشابه ثواب یادشده براى این نماز، پیش از این گذشت.

منبع: اقبال الاعمال، سید ابن طاووس قدس سره


التماس دعا