«جعفر بن محمد دوریستى» در کتاب «الحسنى» به سند خود از امام رضا-علیه السّلام- آورده است: «هرکس روز بیست و هشتم رجب را روزه بدارد، روزه‌ى آن روز کفاره‌ى ٩٠ سال گناه است.»

منبع: اقبال الاعمال، سید ابن طاووس قدس سره

التماس دعا