در سال صدوهشتادوسه،شهادت حضرت موسى بن جعفر علیهما السّلام در سن پنجاه‏وپنج سالگى در شهر بغداد واقع شد،و آن روزى است که غمهاى آل محمّد علیهم السّلام و شیعیان ایشان تازه مى شود.

منبع: کلیات مفاتیح الجنان، حاج شیخ عباس قمی (ره)

التماس دعا